[Boris Mikhaĭlov Khromov (on his 70th birthday)].

  • Published 1977 in Vestnik khirurgii imeni I. I. Grekova