[Adult acute lymphoblastic leukemia with atypical BCR-ABL transcript e1a3: a case report and literature review].

@article{Chen2013AdultAL,
  title={[Adult acute lymphoblastic leukemia with atypical BCR-ABL transcript e1a3: a case report and literature review].},
  author={Yi Chen and Hong-Wei Wang and Xiu-hua Chen and Zhi-fang Xu and Yan-hong Qin and Fang-gang Ren and Guo-xia Li and Dong Liang and Dan-Dan Liu},
  journal={Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi},
  year={2013},
  volume={34 11},
  pages={965-6}
}