[Adolescence and its stages].

  • Tore Hägglund
  • Published 1971 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja