[Acute hypervitaminosis A].

  • C M Hooft
  • Published 1954 in Maandschrift voor kindergeneeskunde