Corpus ID: 190670007

"Zbiory rzeźby - Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach = Skulpturensammlung", oprac. A[dam] Organisty, Kraków, 2001 : [recenzja] / Bogusław Czechowicz.

@article{Czechowicz2002ZbioryR,
  title={"Zbiory rzeźby - Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach = Skulpturensammlung", oprac. A[dam] Organisty, Krak{\'o}w, 2001 : [recenzja] / Bogusław Czechowicz.},
  author={B. Czechowicz and Adam Organisty},
  journal={Muzealnictwo},
  year={2002},
  volume={44}
}
  • B. Czechowicz, Adam Organisty
  • Published 2002
  • Muzealnictwo