"Piteandan" möter mångfaldsstrategier : En studie av föreställningar om lokal identitet och mångfald i Piteå

@inproceedings{Jonsson2015PiteandanMM,
  title={"Piteandan" m{\"o}ter m{\aa}ngfaldsstrategier : En studie av f{\"o}rest{\"a}llningar om lokal identitet och m{\aa}ngfald i Pite{\aa}},
  author={Jonny Jonsson},
  year={2015}
}
Genom att analysera material fran olika medier sa som insandare, debattartiklar och intervjuer framkommer det att den kulturella och regionala identiteten ar stark i Pitea. Tillsammans med material ...