Corpus ID: 129274857

"Nej alltså han förvandlades till en blomma" Eleverna tar ordet i klassrummet i utforskande samtal om varandras berättelser

@inproceedings{Dalkvist2012NejAH,
  title={"Nej allts{\aa} han f{\"o}rvandlades till en blomma" Eleverna tar ordet i klassrummet i utforskande samtal om varandras ber{\"a}ttelser},
  author={Moa Dalkvist},
  year={2012}
}
Syftet med denna studie ar att undersoka samtal som sker vid elevinitierade berattarstunder dar elever berattar historier for varandra och eleverna staller fragor till berattaren om innehallet i berattelsen. Forskningsfragan ar: Hur ser rollfordelningen ut i samtalen under berattarstunderna och vad har det for konsekvenser for elevernas kommunikation och interaktion? Studien skedde i en andraklass jag under perioder vistades i under varterminen 2012. Insamlandet av materialet, i form av… Expand