Corpus ID: 191804367

"Mart XXI" o de com anar de la secundària a la universitat passant per Mart

@inproceedings{Peligero2011MartXO,
  title={"Mart XXI" o de com anar de la secund{\`a}ria a la universitat passant per Mart},
  author={Llu{\'i}s Monfort i Peligero},
  year={2011}
}
"Mart XXI" es un programa adrecat a noies i nois de segon cicle d'ESO amb l'objectiu d'acostgar-los a la universitat, despertar l'interes per la ciencia i la tecnologia, reforcar la seva motivacio i autoestima i contribuir a aconseguir que continuin l'escolaritat mes enlla dels nivells obligatoris.