• Geography
  • Published 2006

"Józef Koffler: Compositional Style and Source Documents", Maciej Gołąb, Los Angeles 2004 : [recenzja].

@inproceedings{Gob2006JzefKC,
  title={"J{\'o}zef Koffler: Compositional Style and Source Documents", Maciej Gołąb, Los Angeles 2004 : [recenzja].},
  author={Maciej Gołąb},
  year={2006}
}