• Art
  • Published 1987

"El Manierisme a Catalunya a través dels Madrigals de Pere Alberch (1560-1561) i Joan Brudieu (1585)

@inproceedings{Cifr1987ElMA,
  title={"El Manierisme a Catalunya a trav{\'e}s dels Madrigals de Pere Alberch (1560-1561) i Joan Brudieu (1585)},
  author={Josep Maria Gregori i Cifr{\'e}},
  year={1987}
}