"Dni Słowiańskie : Jarmark Europa IX–XI wiek" / Agata Wójcik.

@inproceedings{Wjcik2005DniS,
  title={"Dni Słowiańskie : Jarmark Europa IX–XI wiek" / Agata W{\'o}jcik.},
  author={Agata W{\'o}jcik},
  year={2005}
}