"Флора России" на платформе iNaturalist: большие данные о биоразнообразии большой страны

@inproceedings{2020,
  title={"Флора России" на платформе iNaturalist: большие данные о биоразнообразии большой страны},
  author={А.П. Серегин and Д. А. Бочков and Ю.В. Шнер and Э. В. Гарин and С.Р. Майоров and П. В. Голяков and Б. В. Большаков and В.Е. Прохоров and М. М. Маллалиев and Г М Виноградов and Александр Л. Эбель and Е.С. Каширина and Ольга Владимировна Бирюкова and О. П. Курякова and С. В. Мирвода and А. Н. Химин and Р. А. Муртазалиев and Виктория Николаевна Зеленкова and С. В. Дудов and М. С. Горбунова and С. В. Герасимов and А. Л. Эбель and В. П. Травкин and О. А. Чернягина and Е. А. Разина and А. П. Зырянов and Д. В. Третьякова and С. А. Леднев and В. Ю. Теплоухов and Д. В. Кузменкин and М. М. Кривошеев and Е. С. Попов and Р. Р. Султанов and Ю. М. Басов and К. В. Дудова and Д. В. Тишин and А. А. Яковлев and Ю. В. Данилевский and И.Н. Поспелов and А. Н. Кандаурова and С. Б. Кутуева and Д. А. Юмагулов and К. В. Самодуров and Л Я Смирнова and В В Бурый and В. Е. Юсупов and Д В Епихин and Т. Г. Репина and Е. И. Богинский and А. В. Дубынин and А. В. Коробков and Д. В. Нестеркова and А. В. Полуянов and А. В. Данилин and Андрей Николаевич Ефремов and Л. В. Пожидаева and А. В. Верхозина and Ю. А. Постников and Е. А. Линник and И. А. Кобузева and Сергей В. Прокопенко and Е. А. Шумихина and М. А. Кушунина and И. В. Кузьмин and Л. М. Разран and Д. В. Сухова and Александр Владимирович Попов},
  year={2020}
}
1 Citations
"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset