"Подолання мовних та комунікативних барєрів: освіта, наука, культура"

@inproceedings{2017,
  title={"Подолання мовних та комунікативних барєрів: освіта, наука, культура"},
  author={Олена Віталіївна Ковтун and Алла Павлівна Сабітова},
  year={2017}
}