• Publications
  • Influence
ANTUN MEDO ( ANTONIUS MEDUS CALOSSIUS ) (
Antun Medo (Antonius Medus Calossius) rođen je 1530, a umro u Dub!'lovniklu 1600. god:ine, u obitelji grčkog podrijetla. V,fllošture podatke o njegovu ži'Votu i radu donose biografi: F. M. Appendini