mw. drs. I.E.W. Reuling

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Het voorkomen van de ziekte heeft een duidelijke leeftijdgerelateerde prevalentie. Hoe ouder een persoon des te groter de kans dat hij de ziekte ontwikkelt. Verslechtering van het geheugen treedt doorgaans als eerste op, gevolgd door de achteruitgang in andere cognitieve domeinen zoals taal,(More)
  • 1