• Publications
  • Influence
Narůstající incidence HPV pozitivních orofaryngeálníchkarcinomů
Výskyt nadoru hlavy a krku ma vseobecně stagnujici až mirne klesajici charakter, což je připisovano zejmena klesajici prevalenci kouřeni. Tento trend ale neplati pro orofaryngealnl karcinomy (OFK),Expand
Citlivost draslíkového proudu IK1 k působení ethanolu je nižšíu síňových než u komorových srdečních buněk potkana
Uvod. Konzumace alkoholu vyvolava u některých jedinců arytmie, nejcastěji fibrilaci sini (FS). Při vzniku mnoha typů arytmii vcetně FS hraji významnou roli mimo jine i změny ci heterogenitaExpand
Diagnostika maligních nádorů hlavy a krku, určení klinickéhostadia onemocnění
Kapitola velmi přehledným a didakticky srozumitelným způsobem popisuje zobrazovaci vysetřeni nadorů hlavy a krku.
Histiocytóza z Langerhansovych bunek v ORL oblasti –kazuistika.
Histiocytoza z Langerhansovych bunek (LCH) je zridkave, idiopaticke onemocneni, způsobene proliferaci dendritických Langerhansových buněk, s různorodým klinickým obrazem imitujicim řadu jinýchExpand
Předléčebné stanovení radiosenzitivity nádorů hlavy a krku
Nadory hlavy a krku jsou charakterizovany svým agresivnim chovanim s nasledky těžkeho poskozeni pacienta podminěne jednak nadorem samotným, jednak v důsledku chirurgicke lecby. Možnosti v tomto směruExpand
Komunikace s médii a publicita neziskové organizace
Tato prace se zabýva problematikou komunikace neziskových organizaci s medii. V teoreticke casti prace vymezuje obecne definice a pojmy z oblasti komunikacni strategie, public relations ci masmedii aExpand
Předléčebné stanovení radiosenzitivity nádorů hlavy a krku,cesta k individualizované terapii?
Nadory hlavy a krku poskozuji pacienta nejen agresivnim růstem, ale i v důsledku radikalni chirurgicke lecby. Vyssi polecebnou kvalitu života (QOL) nabizi neinvazivni (chemo)radioterapie. EfektivniExpand
Rekonstrukce rozsáhlých defektů po onkochirurgických výkonech voblasti hlavy a krku
V lecbě pokrocilých nadorů hlavy a krku zůstava chirurgie stěžejni lecebnou modalitou i přes vzrůstajici tendenci konzervativnich lecebných postupů. Limitem onkochirurgickeho výkonu je kroměExpand
...
1
2
3
4
5
...