• Publications
  • Influence
Bedside sonographic measurement of optic nerve sheath diameter as a predictor of intracranial pressure in ED.
BACKGROUND Ocular ultrasonography of optic nerve sheath diameter (ONSD) to determine intracranial pressure (ICP) has become favorable in recent years. OBJECTIVE To demonstrate the efficacy of ONSDExpand
  • 46
  • 2
rijinal makaleo Effectiveness and complications of percutaneous treatment for abdominal cyst hydatid
Öz Amaç: Kist hidatik hastalığı, ekinokokların yol açtığı, tüm dünyada sık rastlanılan ciddi bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda kist hidatiklerde perkütan girişimsel tedavinin etkinliğini ve buExpand
Abdominal kist hidatiklerde perkütan tedavinin etkinliği ve komplikasyonları
Giris: Kist hidatik hastaligi, ekinokoklarin yol actigi, tum dunyada sik rastlanilan ciddi bir saglik sorunudur. Calismamizda kist hidatiklerde perkutan girisimsel tedavinin etkinligini ve buExpand