Zakhele Cele

Learn More
The Wisebag™, a lunchbag-style container with an electronic events-monitoring system, was designed as a real-time indirect objective measure of microbicide gel use. Due to cost, alternative functionalities (i.e. use of offline and dummy versions) were explored. We conducted a three-arm, double-blinded pilot study among 50 HIV-negative women in Durban, South(More)
  • PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA, +6 authors řady otázek
  • 2001
Z celé řady otázek, na něž badatel při zkoumání vývoje agrárního hnutí v období meziválečného Československa narazí, patří k nejzajímavějším a zároveň nejsložitějším problematika jeho vnitřní struktury. Vedle vlastní politické organizace republikánské strany, která byla jádrem a současně páteří celého systému, sehrála významnou roli při prosazování(More)
  • 1