• Publications
  • Influence
Struktura nadcząsteczkowa i własności termiczne kompozytów na osnowie polipropylenu wzmacnianych włóknem szklanym
oC, wytrzymano je w tej temperaturze przez 4 min w celu wyeliminowania termicznej historii materialu. Nastepnie probki schlodzono do temperatury krystalizacji Tc osnowy. Badania prowadzono wExpand
...
1
2
3
4
5
...