• Publications
  • Influence
Food conditions for small rodents in a deciduous forest; Stosunki pokarmowe drobnych gryzoni w lesie liściastym
W latach 1960-1961 zbadano zasobnośc pokarmową klimaksowego lasu Querceto-Carpinetum, w pokarmy dostepne dla drobnych gryzoni w roznych fenologicznie porach roku. W laboratorium zbadano wybiorczoścExpand
  • 31
Szansa na powrot losia
Nowy klopot w lowisku? [1]
Los do odstrzalu
...
1
2
3
...