Zülfü Genç

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Ağ ve İletişim dersi için geliştirilen ve Fumoo olarak adlandırılan bir web tabanlı mobil öğrenme sisteminin kullanılabilirlik analizi yapılmıştır. Sistemde Konular, Uygulamalar, Sorular, Forum, Video Ders ve Eğitim Seviyesi olmak üzere ders için gerekli olan araçlar(More)
  • 1