Yagup Macit

  • Citations Per Year
Learn More
The Essence framework has been recently defined as a basis for modeling various kinds of software development methods. The framework includes the necessary concepts to instantiate the software development methods. In this way a new method can be better understood, learned and compared with other methods. In practice, it is not straightforward to model a(More)
Application Lifecycle Management (ALM) has a history of research related to software development processes and productivity over the last 40 years. Recently software has penetrated into almost every industry, thus every company is a software company now. Parallel to the history of ALM process models, at first it was considered synonymous to waterfall.(More)
Özetçe. Günümüz şirketleri, müşterilerinin beklentilerini anlamak ve bu beklentilere hızlı ve doğru bir şekilde tepki vermek durumundadır. Artık, bilişim sistemleri karar destek sistemleri olmaktan çıkmış ve doğrudan yönetimin, üretimin, ticaretin ve sosyal hayatın yaşandığı sistemler haline gelmiştir. Hayatın kendisini beklemeye almak hayattan kopuş ile(More)
  • 1