• Publications
  • Influence
Més calor i més pluja
Anàlisi estructural per a la construcció d’un complex comercial d'estructura metàl·lica situat a França
L’objectiu principal d’aquest treball es documentar el proces de disseny, calcul i dimensionament de l’estructura metal·lica d’un complex comercial format per dos edificis, amb una superficie totalExpand