• Publications
  • Influence
Contactervaring en quality of life indicatoren ter verklaring van burgers hun vertrouwen, gepercipieerde legitimiteit en bereidwilligheid tot medewerking met politie
Achtergrond De vraag waarom mensen bereid zijn mee te werken met politie krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Volgens het procedureel rechtvaardigheidsmodel komt dit door het feit datExpand
...
1
2
3
4
5
...