Wanda Gryglewicz-Kacerka

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Streszczenie. Artykuł obejmuje analizę metod ekstrakcji danych oraz wybór naj-szybszej metody odczytu zmienionych danych, a także ich przeniesienia do hurtowni danych celem przeprowadzenia analiz biznesowych. Przeniesienie oznacza zasilanie hurtowni danymi okresowo (cyklicznie) ładowanymi oraz danymi bieżącymi. W pracy zaprezentowano własną koncepcję(More)
  • 1