• Publications
  • Influence
Co oglądają Polacy
Najpierw jako „obcy” wkroczyl do przedpokojow, kuchni, wreszcie salonow. Dopasowywal sie do istniejących warunkow i obyczajow. Z czasem zacząl...
Nacjonalizm zwyczajnych ludzi. Etnicy­zowanie tradycji muzycznej na przykładzie festiwalu w Gučy
Normal people’s nationalism. Ethnicization of music tradition for instance some festival in Guca Since the 1980’s ethnology and social and cultural anthropology have witnessed an increasing number of
...
...