Learn More
  • O H Bosgra, Rector Magnificus, +15 authors Johan Grievink Zonder
  • 2005
PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de Rector Magnificus prof.dr.ir. J.T. Fokkema, voorzitter van het College voor Promoties, in het openbaar te verdedigen op donderdag 15 december om 13:00 uur door Jogchem VAN DEN BERG werktuigkundig ingenieur geboren te Enschede Dit proefschrift is(More)
  • 1