• Publications
  • Influence
Ośrodek Badań Prasoznawczych jako fenomen
The Press Research Centre in Cracow is presented here as a phenomenon or something extremely unusual. The circumstances of its creation in the Polish People’s Republic in 1956 were already quiteExpand
Past challenges to Journalism: Great ideas of the Seventies and Eighties revisited
This paper focuses on the particular role of the mass media research in transformation of the post-Yaltan world political system, in 1960–1990 and in parti
Terminologia nauk o mediach
zastanawiaæ, dlaczego akurat ja zabieram g3os w3aœnie na ten temat. Wprawdzie nie wykluczam, ¿e najm3odsze pokolenie kojarzy mnie ze S3ownikiem terminologii medialnej1, ale ju¿ nie jestem takiExpand
  • 1
National Corpus of Polish and Great Dictionary of Polish. Two leading projects of present-day Polish lexicography
Tekst poświęcony jest krótkiemu przedstawieniu narodowego korpusu języka polskiego (NKJP) i powstającemu w oparciu o NKJP wielkiemu słownikowi języka polskiego. W pierwszej części wymienione sąExpand
  • 1
  • PDF