• Publications
  • Influence
Zastosowanie konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej do oceny cech stereometrycznych powierzchni technicznych
Dr inz. Wojciech KAPŁONEK Autor jest absolwentem Wydzialu Mechanicznego Politechniki Koszalinskiej (2003 r.). W 2010 r. obronil z wyroznieniem rozprawe doktorską. Od 2007 r. jest pracownikiem ZakladuExpand
Zastosowanie hybrydowego systemu pomiarowego wykorzystującego obrazowanie i analizę światła rozproszonego do oceny stanu powierzchni szlifowanych
Jednym z niezwykle ważnych zagadnień we współczesnym przemyśle wytwórczym jest zapewnienie odpowiedniej oceny stanu powierzchni przedmiotów obrobionych. Ocena taka, z wielu względów, musi byćExpand
Pomiary i analiza topografii powierzchni wzorców kontrolnych typu C przeznaczonych do sprawdzania profilometrów stykowych
In modern measurement technique there are used many groups of methods for assessment of geometrical structure of surface (GSS). The most important mechanical methods, which have played theExpand
...
1
2
3
4
...