• Publications
  • Influence
PROFESINIS PERDEGIMAS KARJEROS RAIDOS KONTEKSTE: IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ ATVEJIS
Dėl sparcios visuomenės kaitos, kintancių darbo sąlygų ir santykių žmogaus karjerosraida įgyja naujų požymių, lemiancių profesinio perdegimo riziką. Profesinis perdegimasitin dažnas tuose karjerosExpand
  • 3
  • 1
PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS LI ETUVOJ E TEORINĖS IR POLITINĖS PRIELAIDOS
Straipsnyje sisteminiu požiūriu nagrinėjamas profesinio orientavimo reiškinys. Profesinio orientavimo sistemos terminas šiame straipsnyje vartojamas aprašant visumą tarp savęs susijusių paslaugų irExpand
  • 4