• Publications
  • Influence
Mobile application as a personal trainer
TLDR
Android aplikace pro sportovni trenery a aktivni lidi byl vybran pro databazový mapovani s DAO objeky, Java třida AsyncTask pro vyspořadani s vice vlaknama, a nativni Google text-to-speech technologie pro mluveni během treninků.