• Publications
  • Influence
Man måste vara bra på allt, alltid : En undersökning om lärares och elevers uppfattning om betyg och bedömning i idrott och hälsa
Syftet ar att undersoka idrottslarares respektive elevers uppfattningar om hur bedomningen i idrott och halsa gar till och vad det ar som bedoms. Vidare undersoks larares och elevers uppfattningar ...