• Publications
  • Influence
Določevanje stopnje depolimerizacije PET s pomočjo titracij
Zaradi narascanja svetovnega prebivalstva in posledicno vecje proizvodnje, uporabe in odlaganja polimernih materialov, je recikliranje le-teh postala nujnost . Polietilen tereftalat (PET) je v