• Publications
  • Influence
Ontluikende denke in die GKSA-kerkgroeibediening
Die GKSA het in 2012 besluit om heelhartig en volkome na God se bevele terug te keer. Herbesinning oor wat God in sy Woord beveel, is deel van die denkveranderingsproses wat in die GKSA plaasvind.Expand
Aspekte van ’n omkeerproses
In hierdie artikel word gefokus op aspekte wat deel uitmaak van ’n omkeerproses. Sodanige proses behoort oorweeg te word waar krimpende gemeentes in ’n doodloopstraat verkeer. Alhoewel dieExpand
Verskuiwende denke van die 2012-GKSA-Sinode
In hierdie artikel word die moontlikheid van ’n denkverskuiwing bespreek en gemeet aan die hand van navorsing wat gedoen is onder die afgevaardigdes van die 2012-GKSA-Sinode. Die agtergrond rondomExpand