Valerica Ninulescu

  • Citations Per Year
Learn More
În lucrare se efectuează simulări numerice a două variante de implementare a transmisiei de informaţie bazată pe o purtătoare haotică deterministă. În prima situaţie se consideră cazul unei cavităţi optice în inel cu un mediu neliniar, după care comunicarea este realizată prin sincronizarea dinamicilor a două lasere cu semiconductoare. Aceste metode pot fi(More)
  • 1