Learn More
З метою пошуку нових перспективних, біологічно активних субстанцій синтезо- вано хіназолінові S-естери ароматичних та гетероциклічних тіосульфокислот. Прове- дено взаємодію 4-хлорхіназоліну з(More)
Встановлена ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573. Для оптимізації виробництва(More)