• Publications
  • Influence
Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose vaikų globos namuose
The order of the Minister Social Security and Labour of December 18, 2013 adopted The Action Plan for the Transition from Institutional Care to the Family and Community Based Services to the ChildrenExpand
  • 1
MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į INTEGRUOTĄ SVEIKATOS UGDYMĄ IR VAIDMUO JĮ ĮGYVENDINANT
The purpose of integrated health education is to ensure a successful child health education in school, to contribute to the child’s physical, mental and social well-being, capacity development.Expand
  • 1
Vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinės ir mokymosi problemos
Naslaitystė, kaip socialinis reiskinys, egzistuoja tiek pat, kiek pati visuomenė, ir yra neatsiejama civilizacijos dalis. Sio magistro darbo tikslas – issiaiskinti su kokiomis psichosocialinėmis irExpand
THE PROFILE OF STREET YOUTH AND FACTORS OF THE WILLINGNESS TO SPEND A TIME ON THE STREETS
Street social work aims to prevent young people from being excluded/ choosing to leave the public life, prevent their social exclusion and, while using advantage of the resources of the community,Expand
Vaiko teisių apsaugos kompleksinės grupės veiklos organizavimas
Birutė Janickienė. Vaiko teisių apsaugos kompleksinės grupės veiklos organizavimas: socialinio darbo magistro studijų baigiamasis darbas/ mokslinis vadovas doc. dr. O.Merfeldaitė; VilniausExpand