Learn More
Karcinom plic je v Ceske republice u mužů na prvnim mistě a u žen na třetim mistě v mortalitě na zhoubna onemocněni. Přibližně 80 % karcinomů plic jsou nemalobuněcne karcinomy plic (NSCLC), u 65 %(More)