• Publications
  • Influence
Distribution of bat-borne viruses and environment patterns
Abstract Environmental modifications are leading to biodiversity changes, loss and habitat disturbance. This in turn increases contacts between wildlife and hence the risk of transmission andExpand
  • 12
Analiza rozmieszczenia osadnictwa średniowiecznego względem cieków z wykorzystaniem darmowego oprogramowania GIS na przykładzie północnego Mazowsza
Artykupowicony jest analizie odlegoci stanowisk archeologicznych od ciekow. Obszarem badajest zlewnia rzeki Wgierki na po¯nocnym Mazowszu. Do badawyko- rzystano dane z Archeologicznego Zdjcia Polski.Expand