• Publications
  • Influence
Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand