Learn More
Katarismen ar en gammal religion och livsfilosofi som hade sin storhetstid under medeltiden. Minst 500 ar vet man att den existerade. Den hade sitt centrum i Frankrike med en geografisk halvmane so(More)
Mitt syfte ar att ta reda pa om masshaken har andrat sitt utseende pa nagot vis. Jag har forsokt folja masshakens utveckling fran den allra tidigaste kristendomen till i dag. Vilken form av forandr(More)
  • 1