Learn More
Advances in hardware and pattern recognition techniques, along with the widespread utilization of remote sensing satellites, have urged the development of automatic target detection systems in satellite images. Automatic detection of airports is particularly essential, due to the strategic importance of these targets. In this paper, a runway detection(More)
Özet Yazılım geliştirme, test ve kabul safhalarında, test altındaki yazılım birimlerinin haberleştiği gerçek birimlerin benzetimini yapabilen test uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Test uygulaması geliştirme sürecindeki tekrarlanan örüntüleri ortaklayarak, harcanan mühendislik uğraşını azaltmak üzere geliştirilen Cobalt, öntanımlı haberleşme(More)
  • 1