• Publications
  • Influence
Veranderingen in de schoolloopbanen tussen 1965 en 1977: ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en in haar onderwijs
Many sociological studies have been performed on the relationship between Dutch children's SS & their ultimate success in the school system, including the selection process by which some children areExpand
  • 7
  • PDF
Jencks en Fägerlind op zijn Hollands. Een aanzet tot de studie van de relaties tussen milieu, intelligentie, onderwijs, beroep en inkomen
C. Jencks et al (Inequality, a Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America, New York: Basic Books, 1972) developed a model for analyzing the relationships between socioeconomicExpand
  • 8