Torstein Rekkedal

  • Citations Per Year
Learn More
Norwegian Artikkelen rapporterer fra et forskningsog evalueringsprosjekt om nettbasert individuell fjernundervisning for kompetanseutvikling i forbindelse med yrkesmessig attføring. Studentene i undersøkelsen er voksne med ulike helsemessige problemer som er inne i et attføringsløp med sikte på å komme tilbake i arbeid. Som gruppe har deltakerne ulike(More)
Developments and evaluations from the preceding projects have been presented by Dye, Fagerberg, Midtsveen (2004), Dye & Fagerberg (2004), Dye & Rekkedal (2005), Fagerberg, Rekkedal & Russell (2002), Rekkedal (2002a), Rekkedal (2002b), Rekkedal (2002c), Rekkedal & Dye (2007), Russell (2005). The article by Rekkedal & Dye (2007) builds on the same data,(More)
  • 1