Tomasz Straszewski

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Caffeinol--a combination of ethanol and caffeine in appropriate concentrations--exerts neuroprotective and anticonvulsive action. Research conducted on rats in models of ischemic brain damage have shown that caffeinol decreases the size of cortical damage by about 80%, improves motional coordination and memory. The sooner caffeinol was administered, the(More)
  • PRACE POGLĄDOWE, niedokrwiennym mózgu, +7 authors Piotr TUTKA
  • 2015
Wprowadzenie Etanol i kofeina to popularne używki psychostymulujące, które silnie wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. Obie substancje wykazują wielokierunkowe działanie far-makologiczne, lecz różnią się między sobą m.in. wpływem na korę mózgową. W warun-kach niedokrwiennego uszkodzenia mózgu etanol pogłębia istniejące uszkodzenie, podczas gdy kofeina nie(More)
  • 1