• Publications
  • Influence
Mezi Brnem a Vídní. Umění a umělci ve Znojmě a okolí 1715-1815.
Předložena prace se snaži o pohled na život a tvorbu umělců a uměleckých řemeslniků ve Znojmě a jeho okoli mezi roky 1715–1815, a to v sirsim středoevropskem kontextu. Komplikovane dějiny celeExpand
Neznámá skica Franze Xavera Wagenschöna
Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804)
Přispěvek na zakladě neznameho archivniho dokumentu objasňuje okolnosti vzniku portretu Leopolda II. Ten byl vytvořen Maliřem Martinem Knollerem.
Franz Anton Maulbertsch a malby poutního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji
Přispěvek je věnovan nastěnným malbam poutniho kostela Bicovaneho Spasitele v Dyji, zejmena jejich historickemu kontextu a otazkam autorskeho podilu jednotlivých maliřů na jejich vzniku. Malby,Expand
Migration und Integration. Künstler im frühneuzetlichen Znaim –ihre Herkunft und Arbeitsreisen
Der Aufsatz konzentriert sich auf den Ansatz der Daten von den Kunstlern Registrierungseintrage Quelle (in diesem Fall, die konigliche Stadt Znojmo). Auf den ersten Blick eine rein historischeExpand
Příběhy slávy a zapomnění : znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka
Kniha představuje castecnou rekonstrukci raněnovověkeho světa umělců, řemeslniků, jejich zaměstnavatelů a běžných obyvatel Znojma a jeho okoli mezi lety 1715 a 1815.