• Publications
  • Influence
Nízkoenergetický rodinný dům
Hlavnim cilem diplomove prace je splněni předpokladu, že rodinný dům bude nizkoener-getický, provedeni projektu vytapěni a nuceneho větrani RD. V programu Energie byla vypocitana měrna potřeba teplaExpand
Pasportizace části budovy Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava
Bakalařska prace je zaměřena na pasportizaci casti budovy fakulty stavebni. Uvodni kapi-tola je vseobecně o facility managementem, jelikož pasportizace je podřazenou složkou facility managementu.Expand
Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie
Pravo Evropske unie je důležitou soucasti pravniho řadu Ceske republiky. Jeho neustale se vyvijejici podoba, ktera ma dopad na celou řadu běžných pravnich vztahů, je nejvýstižněji zachycena vExpand
Jaká komunikace v technické době
TLDR
Communication, at least that which is potentially human-independent, makes the issue of what is actually communicated come to the fore. Expand