• Publications
  • Influence
Sosiaalityön amerikkalainen oppi
Käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittäminen
Viimeaikaisessa kehittA¤mistoiminnassa on korostettu kA¤yttA¤jien ja toimijoiden osallistumisen merkitystA¤. Palveluiden ja tuotteiden kA¤yttA¤jA¤t osallistuvat yhA¤ enemmA¤n kehittA¤mistoimintaan.Expand
Käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittäminen
Viimeaikaisessa kehittamistoiminnassa on korostettu kayttajien ja toimijoiden osallistumisen merkitysta. Palveluiden ja tuotteiden kayttajat osallistuvat yha enemman kehittamistoimintaan. LaajemmastaExpand
...
1
2
...