Learn More
This paper describes techniques for maximizing the efficient use of small screen space by combining delayed response with semi-transparency of control objects ("widgets") and on-screen text. Most research on the limitations of small display screens has focused on methods for optimizing concurrent display of text and widgets at the same level of transparency(More)
In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van IT projecten positief te be¨ınvloeden. Dit wordt gedaan door te bekijken hoe een project is opgebouwd. Met be-hulp van een bekende theorie wordt duidelijk gemaakt hoe de onderdelen van een project zich tot elkaar verhouden. Daarna wordt(More)
  • 1