• Publications
  • Influence
Satellitbaserad övervakning av våtmarker Slutrapport Jämtlands och Västernorrlands län
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand
  • 2
Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar. Länsstyrelsens rapportserie nr 16/2012
Forslag till overvakningsprogram for Sveriges palsmyrar. Lansstyrelsens rapportserie nr 16/2012
  • 2
Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand